Internationell erfarenhet – lokal närvaro
Vi levererar praktiskt affärsstöd och råd till företag som vill förstärka sin globala position
English SiteGerman SiteSwedish Site
info@advanceinternational.co.za startsidaom osskontakt

Vi vänder oss till företag som söker identifiera och förvekliga nya marknadsmöjligheter eller vill förbättra sin internationella marknadsposition. 

 

Tillgång till aktuell och relevant marknadsinformation, kontakt med rätt personer och nätverk, kommunikation med företagets intressenter samt identifiering av bästa möjliga samarbetspartners är viktiga faktorer. Det gäller att etablera och bibehålla företagets position, skapa rätt exponering och uppnå resultat. Samtidigt är det viktigt att behålla kontroll över vad som sker med företagets produkter och kunder samt verksamhetens rykte och varumärke.

 

Som ett led i att uppnå dessa mål erbjuder Advance International Business Development rådgivning, extra resurser och lokalt affärsstöd.  Exempel på några av våra typiska projekttjänster:

 

UNDERSÖKA OCH ÖVERVAKA:  identifiera möjligheter och trender (bransch, land, region)

 

MARKNADSUNDERSÖKNING: kartlägga bransch och/eller marknad, praktiska tillämpningsstudier, kundundersökningar

 

UTVECKLA OCH IMPLEMENTERA:  strategi för exportmarknadsföring och affärsplan

 

SÖKA, IDENTIFIERA OCH UTVÄRDERA:  partner för samarbeten (agenter, kunder, distributörer och andra partners)

 

AFFÄRSSTÖD:  sälj- och marknadsföringsaktiviteter, lokal representation

 

BRANSCHNÄTVERK OCH RELATIONER: knyta kontakter och kommunicera med företag, branschorganisationer och andra intressenter (upprätta, underhålla, utöka)

 

KOMMUNICERA, LANSERA OCH PRESENTERA:  för viktiga kunder, medier och opinionsbildare

 

ETABLERA LOKAL NÄRVARO: uppstart, registrering, inledande företagsadministration, rekrytering, processutveckling och daglig verksamhet och ledning

 

EXPANDERA:  lokala, nationella eller regionala projekt

 

Förutom företagets egna resurser, har vi tillgång till internationella strategiska samarbetspartners och allianser med ett nätverk av professionella tjänsteleverantörer inom alla områden som står redo att stödja projekten vid behov.

Copyright © 2012 Advance International Business Development (Pty) Ltd | Med ensamrätt | Hem | Om Oss | Tjänster | Kontakta Oss
Bilder med tillstånd från Media Club South Africa, Sandton Convention Centre och Terrapinn Exhibitions | Webbdesign och hosting från Pepper Art & Design